قیمت ضایعات pet پلی استر در تهران

برای اطلاع از قیمت ضایعات pet موجود در تهران که از آن برای تهیه انواع الیاف پلی استر استفاده می گردد می توان به نمابندگی های توزیع سر زد.
ضایعات پت یکی از تولیدات مراکز بازیافت می باشد که به انحاء مختلف در تولیدی های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از موارد استفاده گسترده از ضایعات pet در تهران و سایر نقاط کشور تولید الیاف پلی استر می باشد که از آن می توان در تهیه انواع و اقسام وسایل از جمله انواع منسوجات بهره گرفت.
قیمت ضایعات پت
در حال حاضر قیمت ضایعات پت در تهران و سایر نقاط کشور بسته به نوع ضایعات و حجم آنها متنوع می باشد و می توان با بهترین این قیمت این ضایعات را دریافت کرد.