مرکز فروش ضایعات پت اصفهان

در یک مرکز فروش ضایعات پت در اصفهان انواع و اقسام ضایعات قابل بازیافت گردآوری شده که عمدتا توسط مراکز بازیافت خریداری می گردد.
ضایعات اگر در محیط رها شوند یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آلودگی و تخریب محیط زیست می باشند. از این رو در اصفهان و سایر نقاط کشور حجم بالای این ضایعات در قالب ضایعات پت گردآوری شده و جهت تولید انواع وسایل دسته دوم و بازیافتی در اختیار مراکز بازیافت معتبر و فعال قرار می گیرد.
مرکز فروش ضایعات
شرکت های بازیافت ضایعات می توانند برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به مرکز فروش ضایعات پت در سراسر کشور مراجعه نموده و با نرخ مناسب این ضایعات را دریافت نمایند.