مرکز فروش ضایعات پت بازیافتی

در سیستم صنعت کشور یکی از مواردی ک بسیار مورد استفاده قرار می گیرد ضایعات پت بازیافتی است. یکی از شهرهای مرکز فروش این محصول،اصفهان می باشد.
ضایعات پت همانطور که از نامش مشخص است محصولات و مواد زائدی هستند که شاید خیلی از افرادی که قسمتی از کارشان مرتبط با این محصول است علاقه نداشته باشند از نزدیک این محصول را ببینند. راه آسان و ساده دسترسی به این مواد بازیافتی فضای مجازی و اینترنت است.